برچسب: شرکت خودروسازی
10 مطلب

درخواست خودروسازان از ترامپ

فراخوان هزاران خودروی نیسان در ژاپن

جنرال موتورز باید به دولت آمریکا پاسخ دهد