برچسب:

صنایع خودروسازی

2 مطلب

فشارهای داخلی از صنعت خودرو برداشته شود

تغییر آرایش در بازار خودروهای وارداتی؛ خودروهای فرانسوی‌ و کره‌ای رونق می‌گیرند