برچسب:

صنعت ساختمان

25 مطلب

نشست متخصصان صنعت ساختمان و اساتید دانشگاه برای طراحی آپارتمان‌های نسل آینده

سقف وافل قیمت ساختمان را کاهش داد

راه دشوار وزیر جدید در بخش مسکن

صنعتی شدن ساختمان سازی در ایران یک ضرورت است

تیغ مصالح ساختمانی غیراستاندارد بر گلوی صنعت ساختمان

لزوم احداث ساختمان‌های متناسب با محیط زیست در کشور

برنامه‌های معاونت مسکن و ساختمان در سال 1397

تولید انبوه مسکن ارزان با حمایت دولت

هزینه یارانه انرژی خانه‌ها در یک سال

  1. 1
  2. 2