برچسب:

عرضه اولیه

644 مطلب

چرا کسی عرضه اولیه نمی‌خرد؟

اولین عملکرد بورس در هفته جدید

توضیح کارگزاری مفید درباره عرضه ‌اولیه اپال

عرضه‌های اولیه در سود؟ / سپیدار و کزغال همچنان در بازدهی مثبت

اخبار سیاسی منفی بر بورس اثر می‌گذارد؟

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 43