برچسب:

عفو محکومان

9 مطلب

تا پایان هفته تمام زندانیان فقیر با بدهی کم، آزاد می‌شوند

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

موافقت رهبر انقلاب با عفو تعدادی از محکومان

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان