برچسب:

عفو محکومان

6 مطلب

موافقت رهبر انقلاب با عفو تعدادی از محکومان

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان