برچسب: غذا
7 مطلب

ارائه غذای گرم قبل از افطار ممنوع

فروش حلیم در پی شایعه استفاده از پنبه نصف شد

اثرات مخرب گرم کردن غذای نذری در مایکرویو