برچسب: فرار سرمایه
3 مطلب

تشدید فرار سرمایه از ترکیه

آمارهای وحشتناک از خروج سرمایه از ایران