برچسب: فرهنگیان
33 مطلب

۱۷۰ هزار مسکن برای معلمان ساخته می‌شود

پرداخت ۹۳۴ میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان

حقوق فرهنگیان افزایش می‌یابد؟

تغییر تکالیف دوره ابتدایی

بازگشت دوباره سختی کار به فیش حقوقی معلمان

اعطای وام جدید ۲۰ میلیونی به فرهنگیان

زمان پرداخت قسط اول پاداش فرهنگیان بازنشسته

پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته تا پایان شهریور

آغاز پرداخت وام مسکن به فرهنگیان

شکایت دولت از برخی فرهنگیان