برچسب:

قانون جدید چک

8 مطلب

صدور چک حامل از ۵ فروردین ممنوع شد

فرآیند صدور چک تغییر کرد

مشخصات و ویژگی‌‌‌های چک‌‌های جدید

برگشت زدن چک در ایام کرونا ممنوع است؟ / حتما اشتباهی صورت گرفته!