برچسب:

قانون کار

34 مطلب

سنوات و پایه سنوات به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

قراردادهای سفید امضای نگهبانان بانک‌ها / « نه بیمه داریم، نه عیدی، نه مرخصی باحقوق»

از تسهیلات بیمه بیکاری چه زمان و چگونه استفاده کنیم؟

مصوبه افزایش دستمزد ابلاغ شد

نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را برای اولین بار امضا نکردند

حق مسکن کارگران در ماه اردیبهشت چقدر است؟

رشد هزار درصدی شکایت کارگران بابت حقوق معوقه (اینفوگرافیک)

حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی چقدر است؟

میزان عیدی 98 شاغلان چقدر است؟

حداقل عیدی امسال کارگران چقدر است؟

عیدی امسال کارگران چقدر است؟