برچسب: قرارداد نفتی
25 مطلب

هنوز توتال بطور رسمی از قرارداد نفتی با ایران خارج نشده است

امضای هفت قرارداد نفتی تا پایان شهریور

تمدید ۵ ساله قرارداد نفتی ایران و روسیه

مالیات فقط از مصرف کننده نهایی دریافت شود

امضای دومین قرارداد جدید نفتی ایران با روسیه

  1. 1
  2. 2