برچسب:

متهمان اقتصادی

12 مطلب

جزئیات پنجمین جلسه دادگاه اخلال‌گران عمده نظام تولیدی / وثیقه ۳۰ میلیاردی یکی از متهمان ضبط شد

جزئیات ششمین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی

در سومین جلسه دادگاه پتروشیمی چه گذشت؟