خبر مهم : بنزین ۸۰۰۰ تومانی واقعیت دارد؟
برچسب:

مجلس خبرگان

15 مطلب

باید درباره معنای جوان‌گرایی فکر و تعمق کرد

منکر بزرگ، دروغ گفتن برخی مسئولان به مردم است/ کارمندان باید یاد بگیرند جلوی فساد رئیس خود بایستند

مردم در فشار معیشت هستند

بازار ثانویه ارز نابسامان نیست