برچسب:

محصولات لبنی

33 مطلب

لبنیات تا پایان سال گران نمی‌شود

قیمت سبوس در انتظار دستور

بهانه تازه کارخانه‌ها برای گرانی لبنیات

مجوز افزایش قیمت برای لبنیاتی‌ها

آشفته‌بازاری به نام لبنیات

افزایش روزانه قیمت لبنیات

نقش خشکسالی در گرانی لبنیات

برای ۹ شرکت متخلف لبنیاتی پرونده تشکیل شد

ادامه افزایش غیرقانونی قیمت لبنیات