برچسب:

مسعود کرباسیان

93 مطلب

ایران از اوپک خارج نخواهد شد

اذن زنگنه از رهبری برای بکارگیری کرباسیان

کرباسیان وزیر نماند؛ اقتصاد هم بی‌وزیر شد

میزان درآمدهای مالیاتی در کشور

دولت به دنبال مهار روند رشد نقدینگی است

افزایش 30 درصدی صادرات نسبت به سال گذشته

اشتغالزایی 800 هزار نفری با اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام

کرباسیان: جهش قیمت ارز واقعی نبود

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 7