برچسب:

مسکن حمایتی

26 مطلب

قیمت مسکن دولتی ۴ برابر خانه‌های پرند و پاکدشت

آورده نقدی ۴۵۰ میلیونی برای متقاضیان مسکن

مسکن ملی چند متری است؟

۴۵۶ شهر از ثبت‌نام مسکن حمایتی محروم شدند

چه کسانی نمی‌توانند مسکن حمایتی بگیرند؟

کدام بانک ها وام مسکن حمایتی می‌دهند؟

  1. 1
  2. 2