برچسب:

مصرف آب

49 مطلب

مردم در مسائل بهداشتی آب شرب کمتری مصرف کنند

افزایش 40 درصدی مصرف آب با هجوم کرونا به ایران

خانه‌تکانی را تعطیل کنید

خطر! این‌جا خانه نخرید

نیمی از مردم جهان با کمبود آب روبه رو هستند

سرانه مصرف آب در ایران ۲ برابر آلمان

میزان آب‎های تجدیدپذیر کشور 25 درصد کاهش یافته است

مصرف شش بطری آب معدنی برای تولید یک برگه A۴

رشد تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها دغدغه دولت و مجلس نیست؟

میزان مصرف سرانه خانگی آب شرب در کشور