برچسب:

مطالبات بانکی

11 مطلب

باورمان این است که می‌توان از مشکلات عبور کرد

وزیر اقتصاد به وزیر صمت نامه نوشت

بانک‌ها نباید برای مطالبات حتی یک واحد تولیدی را تعطیل کنند

توضیحات جدید رئیس کل بانک مرکزی درباره مطالبات بانک‌ها و حمایت از تولید

ترفند عجیب بانک شهر برای پس گرفتن بدهی‌هایش

تسهیل وصول مطالبات بانک‌ها