برچسب:

معافیت از تحریم‌ها

27 مطلب

جدیدترین وضعیت صادرات نفت ایران و تصمیم مشتریان

به خریداران نفت ایران معافیت می‌دهیم

دو شرکت انگلیسی از تحریم‌های آمریکا معاف شدند

  1. 1
  2. 2