برچسب:

معلولان

5 مطلب

بازار داغ سرقت وسایل توانبخشی معلولان

دولت به چه کسانی زمین رایگان می‌دهد؟