برچسب:

منابع آبی

47 مطلب

ورود پیمانکار بزرگ به مسکن مهر پردیس

تنش‌های آبی علت خشک شدن درختان پارک چیتگر

حجم آب‌های سطحی کشور حدود 35 درصد کاهش یافته است

رقم هدر رفت آب در کشور چقدر است؟

کاهش ۴۰ درصد تنش آبی در کشور با یک راهکار

بحران آب برای پایتخت‌نشینان تمام شد؟

نیاز به اصلاح الگوی مصرف داریم

چه‌کسانی می‌توانند پول آب ندهند؟

افت بی‌سابقه ورودی آب به سدها