برچسب: منطقه یورو
62 مطلب

کاهش مجدد نرخ تورم منطقه یورو

نگاهی به ارزش یورو در ۱۹ سال اخیر

سیاست نرخ بهره منفی چگونه کار می‌کند؟

کاهش متوسط رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

درآمد شهروندان اروپایی افزایش یافت

کاهش نرخ بیکاری در اروپا

رشد اقتصادی منطقه یورو افزایش یافت

افزایش نرخ تورم در کشورهای اروپایی

کاهش ۰٫۷ درصدی نرخ بیکاری کشورهای اروپایی

کاهش رشد اقتصادی فرانسه

بدهی کشورهای اروپایی کاهش یافت