برچسب: منطقه یورو
55 مطلب

رشد اقتصادی منطقه یورو افزایش یافت

افزایش نرخ تورم در کشورهای اروپایی

کاهش ۰٫۷ درصدی نرخ بیکاری کشورهای اروپایی

کاهش رشد اقتصادی فرانسه

بدهی کشورهای اروپایی کاهش یافت

یورو به ۲۰ سالگی رسید

چاپ اسکناس ۵۰۰ یورویی متوقف شد

توهم اقتصادی پوپولیست‌های ایتالیا