برچسب: مواد مخدر
59 مطلب

پرسه اشباح سرگردان در پایتخت!

کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم هروئین

در شش ماهه نخست سال ۹ تن مواد مخدر کشف و ضبط شد

توقیف بزرگترین محموله هروئین در کشور

کشف سجاده آغشته به تریاک

رشد ۵۰۰ درصدی کشف تریاک در گمرک