برچسب:

میدان نفتی شراره

2 مطلب

تولید نفت لیبی کاهش یافت

میدان نفتی شراره تعطیل شد