برچسب: میدان نفتی شراره
2 مطلب

تولید نفت لیبی کاهش یافت

میدان نفتی شراره تعطیل شد