برچسب:

ناوگان هوایی

12 مطلب

آمریکا نمی‌تواند عبور از آسمان ایران را محدود کند

اگر بوئینگ و ایرباس نشد، از بلوک شرق می‌خریم

حضور نخبگان در توسعه فرودگاه‌های کشور

مجوز اوفک تنها ۸ ماه دیگر فرصت دارد

خرید هواپیماهای جدید جهت نوسازی ناوگان هوایی در سال 96

ناوگان هوایی ایران فرسوده است

خرید هواپیما باید در اولویت قرار گیرد

بررسی آخرین وضعیت نوسازی ناوگان هوایی ایران

لزوم خرید هواپیماهای جدید و افزایش پروازها