برچسب: نرخ بیکاری
88 مطلب

نرخ بیکاری پنج استان ۲رقمی شد

جدیدترین تغییرات بازار کار؛ رشد توامان بیکاری و مشارکت اقتصادی

آخرین نرخ بیکاری ١٢,٢ درصد اعلام شد

باید از زندگی مردم حفاظت کرد

نرخ بیکاری کاهش یافت

برنامه فرانسه برای کاهش درآمدهای مالیاتی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 6