برچسب:

نمادهای دلاری

3 مطلب

دلاری‌ها، همچنان برندگان بورس

برندگان بازار سرمایه پس از افزایش قیمت دلار

دو اتفاقی که نمادهای دلاری را شاخص‌ساز کرد