برچسب: نوبخت
40 مطلب

تامین کسری بودجه با سرکشی به سپرده‌های بانکی؟ / مقصد بعدی مالیات‌گیری از مردم کجاست؟

اختصاص ۳۷۰۰ میلیارد برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

تدوین سناریوهای مختلف ارزی

تکذیب کسری بودجه ۸ میلیارد دلاری ایران

توضیحاتی درباره علل مضایق بازار ارز

ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است

آمار متناقض اشتغال‌زایی سخنگوی دولت

آیا نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد؟