برچسب:

نیروی کار افغانستانی

2 مطلب

وعده بی‌پشتوانه مسئولان ایرانی / چرا حساب اتباع خارجی مسدود می‌شود؟

دلایل خروج بی‌سابقه نیروی کار افغانستانی از ایران