برچسب: هلدینگ
6 مطلب

اعلام رویکرد اصلی اولین همایش بانکداری شرکتی

سوآپ گاز و سود ۱۰۰ میلیاردتومانی غدیر