برچسب:

وزیر انرژی روسیه

23 مطلب

امیدواری روسیه به افزایش قیمت نفت

تولید نفت را به سرعت افزایش می‌دهیم

  1. 1
  2. 2