برچسب:

وزیر دادگستری

8 مطلب

وزیر دادگستری: ما هر کاری می کنیم باید سبب افزایش قیمت نشود

روش‌ مجازات متخلفان اقتصادی تغییرمی کند

وزیر دادگستری: در معدوم کردن کالای قاچاق هیچ استثنائی وجود ندارد