برچسب: پالایشگاه ستاره خلیج فارس
37 مطلب

توقف واردات بنزین از مهرماه

تولید روزانه ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در آستانه تحقق

حال ستاره خوب است!

تولید بنزین ایران ۵۰ درصد افزایش یافت

مصرف بنزین از ۱۲۱ میلیون لیتر گذشت

افزایش قیمت بنزین؛ شاید وقتی دیگر

مصرف بنزین در تیرماه به مرز سه میلیارد لیتر رسید

تولید روزانه ۲۶ میلیون لیتر بنزین