برچسب:

پتروشیمی ایران

3 مطلب

صادرات پتروشیمی‌ها متوقف نشده است / افت ۴۰ درصدی ارزش صادراتی مواد پتروشیمی‌

تحریم‌های جدید صادرات پتروشیمی‌ را کاهش نمی‌دهد

قیمت ارز در بازار موازی حباب دارد