برچسب:

پرستاران

12 مطلب

لحاظ ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه برای پرستاران

افزایش موج مهاجرت در میان پرستاران / معوقات بخش درمان چه شد؟

جذب ۳۰۰۰ نیروی جدید کادر درمانی در ماه‌های آینده / دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده ویژه پرستاران کرونا

واردات پرستار چقدر جدی است؟

اجازه ندادیم وزارت بهداشت سیاسی شود

خبر خوش مجلس برای جامعه پرستاری