برچسب:

پول

62 مطلب

کدام کشورها بیشترین صفر را از پول ملی خود حذف کرده‌اند؟

فهرست طلبکاران بزرگ دولت

ادامه روند ورود نقدینگی افراد حقیقی به بورس

ارزی برای خدمات فراتر از پول

طلا ناجی بحران‌های ارزی در آینده می‌شود

کاهش بی‌سابقه شتاب نقدینگی؛ این بار تنها 20 درصد افزایش

آمار نقدینگی وحشتناک‌تر شد

تعدیل سود شرکت‌های بورسی