برچسب:

چابهار

57 مطلب

شهری با ۶۷۲ میلیمتر بارش پاییزه

چابهار؛ اکسیژن توسعه کشورهای منطقه

امتیازگیری از ترامپ در چابهار

بخش خصوصی افغانستان آماده سرمایه‌گذاری در چابهار است

تشکیل کمیته سه جانبه ایران، هند و افغانستان در بندر چابهار

اقدام قابل تحسین هندی‌ها در بهره‌برداری از بندر چابهار

ضرورت ایجاد خط پرواز افغانستان به چابهار