برچسب:

چک مبادله‌ای

12 مطلب

افزایش احتمال وصول چک‌ / چک‌ بانکی در کدام استان‌ها بیشتر برگشت می‌خورد؟

افزایش استفاده مردم از چک / احتمال وصول چک در کدام استان‌ها بالا است؟

کاهش 10 درصدی تعداد چک‌های برگشتی در مرداد ماه / احتمال برگشت چک در کدام استان‌ها بالا است؟

چک‌ در کدام استان‌ها بیشتر برگشت می‌خورد؟