برچسب:

کادر درمان

7 مطلب

چند درصد از کادر درمان تهران واکسینه شدند؟

امیداوریم در عید پیک جدید نداشته باشیم

استخدام 30 هزار نیرو در کادر درمان

خبر جدید از پرداخت فوق العاده ويژه كادر درمان

تمامی معوقات کارانه کادر درمان پرداخت شد

از کدام کارانه حرف می‌زنید؟ / کارانه 100 هزار تومان، حق کرونا 90 هزار تومان!