برچسب: کارت سوخت
129 مطلب

توزیع هدفمند به جای افزایش قیمت بنزین

برای افزایش قیمت بنزین آمادگی نداریم

چرا کارت سوخت برگشت؟

معمای کارت سوخت

قاچاق سوخت قبل از رسیدن به پمپ بنزین انجام می‌شود

احیای کارت سوخت شخصی در جایگاه‌ها