برچسب:

کارت هوشمند سوخت

14 مطلب

معنی کد ۲۵ کارت سوخت چیست؟

چه کنیم از سهمیه کارت سوخت کم نشود؟

کارت سوخت شما کجاست؟

از 20 مرداد بدون کارت سوخت به پمپ بنزین نروید

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد

زمان استفاده اجباری از کارت سوخت اعلام شد

تمدید مهلت ثبت‌نام کارت سوخت المثنی

ابطال ۲ هزار کارت سوخت مهاجر در هفته گذشته

تازه‌ترین خبرها از کارت سوخت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟