برچسب:

کارت واکسن کرونا

3 مطلب

واکسیناسیون شبانه‌روزی می‌شود / چگونه کارت واکسن کرونا بگیریم؟

کارت دیجیتال داخلی واکسن چیست؟

ماجرای کارت واکسن هوشمند چیست؟ / بدون کارت از چه خدماتی محروم می‌شویم؟