برچسب:

کالای داخلی

19 مطلب

شناسایی آدرس کاسبان رانت

پای خدمات پس از فروش تولیدات ایرانی می‌لنگد

بررسی رابطه جیب مردم و حمایت از کالای داخلی

پول در کارهای خدماتی بیشتر است

رشد ۱۱۰ درصدی واردات رسمی کفش در سال ۹۶

حمایت از تولیدکننده شرط تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی است

سرهم کردن قطعات به معنای تولید داخلی نیست

کالای داخلی باید با کیفیت صادراتی تولید شود

  1. 1
  2. 2