خبر مهم : شروع افزایش ۲۰ درصدی یارانه از امروز
برچسب:

کرونا

2603 مطلب

 وزیر بهداشت: کرونا پایان ندارد

پایان وضعیت اضطراری کرونا در جهان

آمار کرونا 12 اردیبهشت 1402

آمار کرونا امروز 11 اردیبهشت 1402

چرا تورم چین بعد از کرونا افزایش نیافت؟/ فرار از ارائه آمار اقتصادی یا نبود تقاضا

  1. 1
  2. 2
  3. 174