برچسب: کلمبیا
3 مطلب

کشف فسیل ۹۰ میلیون ساله

حمله چریک‌های چپ‌گرای کلمبیا به خط لوله نفت