برچسب:

کلمبیا

3 مطلب

کشف فسیل 90 میلیون ساله

حمله چریک‌های چپ‌گرای کلمبیا به خط لوله نفت