برچسب:

کمیته امداد

66 مطلب

سهام عدالت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

تقاضا برای عضویت در کمیته امداد افزایش یافت!

چه کسانی تیرماه سهام عدالت می‌گیرند؟

واریز مستمری کمیته امداد و بهزیستی تمام شد؟

  1. 1
  2. 2
  3. 5