برچسب:

کیفیت تولید خودرو

3 مطلب

تولید کدام خودروهای داخلی متوقف شد؟

در بهمن‌ماه هم هیچ خودرویی ۵ ستاره نگرفت!

سطح پایین تولید وانت‌های داخلی