برچسب:

گوشی تلفن همراه

12 مطلب

نوسان قیمت موبایل ادامه دارد؟

قیمت موبایل واقعا کاهش یافت؟

قیمت موبایل تا 2 ماه دیگر 20 درصد ارزان می‌شود

خروج برندهای موبایل از ایران شایعه بود؟

قیمت موبایل در سال 98 ارزان می‌شود؟

با کاهش نرخ ارز، موبایل ارزان می‌شود؟

استنکاف از فروش به بهانه‌های واهی

۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل چه شد؟