آموزش اقتصاد

آدم‌های متفاوت با رویکردهای متفاوت به مطالعه علم اقتصاد می‌پردازند. شاید یک‌نفر به اقتصاد انرژی علاقه پیدا کند و بخواهد که تاجر نفت شود. دیگری به قواعد حاکم بر شرکت‌ها توجه نشان دهد و تصمیم به راه‌اندازی کسب‌وکار بگیرد. فرد دیگر می‌خواهد ثروت خودش را بیشتر کند درحالی‌که دیگری خواهان افزایش ثروت و رفاه ملی

آموزش مدیریت

تنها قانونی که برای هر چیزی در جهان ثابت است، این است که هیچ‌چیزی ثابت نیست. همه‌چیز تغییر می‌کند و تغییر سنگ بنای تمام کائنات است؛ اما این تغییر و تحول به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. افراد و شرکت‌ها هم تغییر و تحول می‌یابند. ازاین‌روی ما باید بدانیم این تغییر و تحول را چگونه بهینه کنیم

آموزش مهارت‌های حرفه‌ای

همه ما کسانی را می‌شناسیم که دوست دارند پولدار به‌نظر برسند. آن‌ها مدام از روش ثروتمندشدن خود می‌گویند و وعده می‌دهند که دوستی و ارتباط با آن‌ها بر آینده‌مان تاثیر مثبتی دارد. شاید خود را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کنند یا بخواهند با استفاده از این اعتبار جعلی، خرید نسیه کنند یا پرداخت بدهی را

برگزیده‌های آکادمی

آخرین مطالب آکادمی