برچسب: اخبار
4 مطلب

مرگ تخصص؛ چرا در دنیای امروز تخصص بی‌معنی شده است؟

با قدرت زیاد، مسئولیت زیاد می‌آید؛ چرا شما مسئولیت راستی‌آزمایی دارید؟

در زمان بحران اخبار بد را پنهان نکنید

در هیاهوی اخبار و شبکه‌های اجتماعی حقیقت کجاست و واقعیت چیست؟